نمونه تصاویر قبل و بعد از جراحی بینی

نمونه تصاویر از بینی استخوانی، بینی ترمیمی، بینی گوشتی و انحراف بینی آقایان و خانم های جراحی شده پس از اسکن و طراحی سه بعدی در طراح طب با قالب کنترلی پس گذشت چند روز از بازگشایی گچ بینی

شما در این بخش میتوانید به روز ترین تصاویر از مراجعین ما را مشاهده کنید.

شایان ذکر است، به دلیل تعداد بالای تصاویر به روز رسانی شده، برای راحتی شما عزیزان، تصاویر مورد نیاز شما با تگ های جداگانه تقسیم شده اند.

خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی گوشتی
خانم , بینی گوشتی
خانم , بینی گوشتی
خانم , بینی گوشتی
خانم , نیمه گوشتی
خانم , نیمه گوشتی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , بینی استخوانی
خانم , نیمه گوشتی
خانم , نیمه گوشتی