تگ عمل شاخک بینی

عمل شاخک بینی

عمل شاخک بینی

شاخک‌های بینی برجستگی‌های دیواره بینی هستند که بر اثر عوامل مختلف ممکن است که بزرگ شوند و راه تنفسی را مسدود کنند. در این مقاله در خصوص بزرگی شاخک‌های بینی و راه‌های درمان آن صحبت شده است.

برطرف کردن مشکلات تنفسی با عمل جراحی بینی

برطرف کردن مشکلات تنفسی با عمل جراحی بینی

در این مقاله با بررسی انواع مشکلات تنفسی مرتبط با بینی در خصوص درمان آن‌ها به کمک عمل جراحی بینی صحبت شده است.