تگ لیزیک چشم

عمل بینی و لیزیک

عمل بینی و لیزیک

آیا عمل بینی ممکن است به چشم آسیبی وارد کند؟ آیا بعد از جراحی بینی می‌توان از عینک استفاده کرد؟ چه مدت بعد از لیزیک، عمل بینی انجام دهیم؟