قالب کنترلی (پیش ساخته) یا ماکت

اسفند ۱۹, ۱۳۹۶
قالب کنترلی (پیش ساخته) یا ماکت

قالب کنترلی (پیش ساخته) یا ماکت

قالب کنترلی (پیش ساخته) یا ماکت   ادعا نامه اختراع قالب کنترلی:   ادعا دارم قالب هایی مخصوص جراحی بینی تولید کرده ام که دقت جراحی […]