العربيةEnglish 26202041 - 26202056مشاوره جراحی بینی
جراحی بینی

جراحی بینی

بینی بافت زنده است نه خمیر بازی!!!

برخی از جراحان بر این باور هستند که هیچگاه نمی توان به فرم مورد نظر متقاضی رسید یا حتی نزدیک شدن به فرم مورد نظر و ایده آل متقاضی جراحی زیبایی بینی را امری محال و دور از ذهن تصور می کنند.

برای درک بهتر این مطلب ابتدا تصور کنید برای جراحی بینی، به پزشکی مراجعه کرده اید و از او می خواهید بینی شما را کاملاً طبیعی جراحی کند. از جراح خود می خواهید قوس بینی شما خیلی کم و زاویه بین لب و بینی ایده آل باشد. آیا تصور ذهنی شما با جراح یکسان است؟ اگر فرض کنیم این دیدگاه کاملاً یکسان و منطبق باشد، چه تضمینی وجود دارد که جراح در حین جراحی دقیقاً به یادداشته باشد که چه قولی به متقاضی خود داده است یا حتی تا چه میزان به آن نزدیک شده باشد.

نحوه نشستن ماکت روی بینی

آیا استفاده از یک ابزار دقیق در حین جراحی که مطابق با خواسته متقاضی طراحی و ساخته شده است که حداقل با آن می توان میزان تغییرات را کنترل کرد، امری غیرممکن می باشد؟ بنابراین بهتر نیست واقعیت را به گونه ای دیگر بررسی کنیم! هدف اصلی استفاده از قالب های کنترلی در جراحی بینی نزدیک شدن به فرم طراحی شده و مورد نظر متقاضی و کنترل میزان تغییرات بینی مطابق با طراحی سه بعدی انجام شده است. بنابراین وجود یک ابزار کنترلی دقیق و نزدیک شدن به فرم مورد نظر متقاضی بهتر از نبود آن است.

با این وجود استفاده از قالب کنترلی نه تنها ضرری در روند و نتیجه جراحی ندارد، بلکه استفاده از آن موجب می شود جراح تمامی دقت و تمرکز خود را برای نزدیک شدن به فرم طراحی شده و مورد نظر متقاضی، به کار گیرد. البته براساس تجربه جراحی و مهارت جراح، امکان رسیدن به فرم طراحی شده و ایده آل متقاضی بیش از 80 درصد بوده که با این وجود و رضایت متقاضیان از آمارگیری های انجام شده براساس مراجعان و متقاضیان جراحی زیبایی بینی با قالب کنترلی، آمار بسیار مطلوب با رضایت بسیار زیادی از نتیجه جراحی بینی گزارش شده است، که این امری شگرف در زمینه جراحی زیبایی است.

ساعات پذیرش حضوری
شنبه
17 الی 22
یکشنبه
17 الی 22
دوشنبه
17 الی 22
سه شنبه
17 الی 22
چهارشنبه
17 الی 22
پنج شنبه
تعطیل
جمعه
تعطیل