العربيةEnglish 26202041 - 26202056مشاوره جراحی بینی

نمونه تصاویر قبل و بعد از جراحی بینی

نمونه تصاویر از بینی استخوانی، بینی ترمیمی، بینی گوشتی و انحراف بینی آقایان و خانم های جراحی شده پس از اسکن و طراحی سه بعدی در طراح طب با قالب کنترلی گذشت چند روز از بازگشایی گچ بینی

شما در این بخش میتوانید به روز ترین تصاویر از مراجعین مارا مشاهده کنید. قبل از مشاهده این بخش توجه شمارا به بخش .... جلب میکننیم.

به دلیل تعداد بالای تصاویر در بروز رسانی هاای روزانه و برای دست یابی شما به تصاویر مورد نیازتان شما می توانید با انتخاب تگ های زیر، تصاویر مرتبط با آن موضوع را مشاهده نمایید.