تگ بینی خانم ها

تفاوت آناتومی بینی خانم ها و آقایان

تفاوت آناتومی بینی خانم ها و آقایان

آناتومی بدن خانم ها و آقایان مانند آناتومی بینی از نظر ساختار در بخش عضلانی و استخوان ها بسیار متفاوت می باشند. تفاوت بینی از بدو تولد نمایان و مشخص است. البته بدن خانم ها و آقایان از نظر تعداد استخوان با هم برابر و هر کدام دارای 206 استخوان می باشند و رشد استخوان در خانم ها تا هجده سالگی و در آقایان تا بیست و یک سالگی ادامه دارد.