تگ تاثیر جراحی بینی بر حس چشایی

کاهش حس بویایی بعد از عمل بینی

کاهش حس بویایی بعد از عمل بینی

در این مقاله بعد از توضیح نحوه درک حس بویایی و چشایی، به تاثیر عمل جراحی بینی بر کاهش دائم و موقت حس بویایی پرداخته شده است.

مشاوره آنلاین
راه‌های ارتباطی