العربيةEnglish 26202041 - 26202056مشاوره جراحی بینی

تگ جراحی ریبایی ینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی با ظهور قالب کنترلی کاملا متحول شده و به سمت و سویی رفته است که زیبا جو به راحتی میتونه چهره بعد از عمل خود را در جلسه مشاوره و طراحی قبل از عمل خود ببیند و کاملا با اطمینان تصمیم گیری کند

جراحی بینی

جراحی بینی

جراحی بینی با قالب کنترلی که اخیرا” توسط تیم طراح طب ثبت اختراع شده است، تحولی نوین در عرصه جراحی زیبایی بینی رقم خورده است. جراحی بینی با (قالب کنترلی) یا قالب پیش ساخته، باعث کاهش ریسک و خطای جراح و در عین حال افزایش دقت عمل بینی نیز می شود. شاید از خودتون بپرسین که این امر چگونه امکان پذیر است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال موارد زیر را با دقت بخوانید.