تگ جلسه اول جراحان در مورد قالب کنترلی

جلسه اول جراحان در مورد قالب کنترلی

جلسه اول جراحان در مورد قالب کنترلی

قالب کنترلی چه کاربردی دارد، امروز طی جلسه ای که با جراحان مجموعه طراح طب داشتیم نکات جالبی پیرامون تجربه جراحان در استفاده ازتکنولوژی طراحی سه بعدی و قالب کنترلی جراحی بینی مطرح شد.

مشاوره آنلاین
راه‌های ارتباطی