تگ ساختار بینی

ساختار بینی

ساختار بینی

بینی به عنوان بخشی مستقلی از جمجمه در نظر گرفته می‌شود و از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که در نهایت با عملکرد صحیح خود امکان تنفس را برای فرد ایجاد می‌کنند. در این مقاله با بخش‌های مختلف و آناتومی بینی و همچنین کارکرد و نقش هر بخش آشنا می‌شوید.

انحراف بینی

انحراف بینی

با توجه به این که انحراف بینی یک اختلال شایع است و در درصد زیادی از مردم دیده می‌شود (به طور تقریبی 80%)، مسئله‌ای مهم و قابل بحث به شمار می‌آید. در این مقاله در خصوص انحراف بینی و موارد مرتبط با آن صحبت شده است.