تگ سپتورینوپلاستی

انحراف بینی

انحراف بینی

با توجه به این که انحراف بینی یک اختلال شایع است و در درصد زیادی از مردم دیده می‌شود (به طور تقریبی 80%)، مسئله‌ای مهم و قابل بحث به شمار می‌آید. در این مقاله در خصوص انحراف بینی و موارد مرتبط با آن صحبت شده است.