تگ عدم تقارن سوراخ‌های بینی

کوچک کردن سوراخ‌های بینی

کوچک کردن سوراخ‌های بینی

برخی از افراد دارای پره‌های بینی بزرگ هستند که باعث شده بینی آن‌ها پهن و بزرگ به نظر برسد. در بعضی از افراد دیگر بعد از جراحی بینی پره‌های بینی بزرگ‌تر به نظر آمده و نیازمند اصلاح می‌باشد. در هر دو حالت می‌توان از جراحی کوچک کردن سوراخ یا پره بینی استفاده کرد. در این مقاله در خصوص کوچک کردن پره‌های بینی صحبت شده است.