تگ عمل انحراف بینی با لیزر

تفاوت جراحی بینی کج با انحراف بینی

تفاوت جراحی بینی کج با انحراف بینی

کج بودن بینی می‌تواند بر زیبایی چهره تأثیر منفی داشته باشد اما هر بینی کجی لزوماً دچار انحراف تیغه ی داخلی نیست و این کجی ممکن است ظاهری باشد.

مشاوره آنلاین
راه‌های ارتباطی