تگ لیزیک چشم و جراحی بینی

عمل بینی و لیزیک

عمل بینی و لیزیک

آیا عمل بینی ممکن است به چشم آسیبی وارد کند؟ آیا بعد از جراحی بینی می‌توان از عینک استفاده کرد؟ چه مدت بعد از لیزیک، عمل بینی انجام دهیم؟

مشاوره آنلاین
مشاوره تلفنی