تگ مهندسی جراحی بینی

علم مهندسی چطور به کمک جراحی می‌آید؟

علم مهندسی چطور به کمک جراحی می‌آید؟

در گذشته جراحی بینی امری شانسی تلقی می­شد که به همین خاطر بسیاری از متقاضیان از نتیجه جراحی رضایت کافی نداشتند. علت این نارضایتی عدم وجود ابزار کنترلی کافی در دست جراح و عدم شناخت دقیق جراح از نظر متقاضی بود. اما امروزه با بهره­مندی از جدیدترین تکنولوژی اسکن سه­ بعدی و طراحی سه­ بعدی، که تلفیقی از علم مهندسی و پزشکی است، می­توان به خواسته دقیق متقاضی که با رضایت وی همراه است، دست یافت.