تگ پیوند غضروف بینی

پیوند غضروف در عمل بینی

پیوند غضروف در عمل بینی

در افرادی که غضروف نوک بینی ضعیف و افتاده است، پیوند غضروف در عمل بینی مهم‌ترین کار برای اصلاح ایرادات نوک بینی محسوب می‌شود.

مشاوره آنلاین
راه‌های ارتباطی