مشاهده نسخه کامل این صفحه

قالب کنترلی (پیش ساخته) یا ماکت

ادعا دارم قالب هایی مخصوص جراحی بینی تولید کرده ام که دقت جراحی را افزایش و زمان و ریسک جراحی را کاهش می دهد .

 • ادعا دارم که صورت متقاضی جراحی توسط اسکنر سه بعدی صورت با رزولشین ۱۶ مگاپیکسل و دقت ۵mm اسکن می شود .
 • مطابق ادعا ۲ : خروجی اسکن در مجموعه نرم افزار های مخصوص تحلیل می شود و چهره فعلی متقاضی جراحی طراحی میگردد .
 • مطابق ادعا ۳ : فایل سه بعدی چهره متقاضی جراحی در حضور تیم جراحی ، تیم مهندسی و متقاضی جراحی اصلاح می شود و بر اساس استاندارد های جراحی فرم چهره ایده آل بعد از عمل جراحی شخص طراحی میگردد.
 • مطابق ادعا ۴ : متقاضی جراحی قادر به دیدن چهره اصلاح شده خود در هر جهت و زاویه ای به صورت سه بعدی است .
 • مطابق ادعا ۵ : برای هر یک از فرایند های جراحی در اتاق عمل قالبی از فرم اصلاح شده بینی متقاضی جراحی و مطابق با استاندارد های جراحی، طراحی می شود .
 • مطابق ادعا ۶ : قالب های Transverse بر اساس فرم ایده آل استخوان بینی ایده آل از پیش طراحی شده طراحی می شود .
 • مطابق ادعا ۶ : قالب هایAxial بر اساس فرم نواحی dorsum, tip, columella بینی ایده آل از پیش طراحی شده طراحی می شود .
 • مطابق ادعا ۶ : قالب های Basal بر اساس فرم نواحیه alar بینی ایده آل از پیش طراحی شده طراحی می شود .
 • مطابق ادعا ۶ : قالب Final بر اساس فرم کلی بینی ایده آل از پیش طراحی شده طراحی می شود .
 • مطابق ادعا ۶ : Splint قبل از جراحی مطابق با بینی ایده آل از پیش طراحی شده طراحی می شود .
 • مطابق ادعا ۷،۸،۹،۱۰ : تمامی قالب هار در نرم افزار های سه بعدی مخصوص مهندسی مانند CATIAطراحی می شوند.
 • مطابق ادعا ۱۲ : قالب های طراحی شده توسط دستگاه های پرینتر سه بعدی تولید می شوند .
 • مطابق ادعا ۱۳ : از انواع مواد موجود می توان برای ساخت قالب ها می توان استفاده کرد .
 • مطابق ادعا ۱۴ : این مواد شامل PLA , ABS , PVA , HIPS , PA , CE ABS , PETG , POM،PC و می باشند .
 
مشاوره تلفنی