تماس با ما درباره ما
طراح طب

قالب کنترلی (پیش ساخته) یا ماکت

ادعا دارم قالب هایی مخصوص جراحی بینی تولید کرده ام که دقت جراحی را افزایش و زمان و ریسک جراحی را کاهش می دهد .