مشاهده نسخه کامل این صفحه

جلسه اول جراحان در مورد قالب کنترلی

قالب کنترلی چه کاربردی دارد، امروز طی جلسه ای که با جراحان مجموعه طراح طب داشتیم نکات جالبی پیرامون تجربه جراحان در استفاده ازتکنولوژی طراحی سه بعدی و قالب کنترلی جراحی بینی مطرح شد.

جراحان متفق القول بودند که تا قبل از حضور در این مجموعه و استفاده از طراحی سه بعدی ، میزان نارضایتی زیباجویان بیشتر بود که عموما دلیل آن تفاوت سلیقه زیبا جو با پزشک بود

برای مثال زیبا جو بینی با قوس زیاد و فانتزی مد نظر داشت ولی پزشک ، بینی را طبیعی جراحی می کرد یا بلعکس . ولی از زمانی که در مجموعه طراح طب اسکن سه بعدی قبل ازعمل انجام میشود ، پزشک از سلیقه زیبا جو آگاه می شود و همچنین زیباجو از محدودیت های چهره خود باخبر خواهد شد و تصور منطقی تری از چهره خود پیدا خواهد کرد و در صورت نیاز جراحی زیبایی را انجام می دهد که این امر باعث جلوگیری از جراحی های غیر ضروری برای شخص میشود.

نخستین مجموعه مشاوره زیبایی در جهان میباشد که با بهره گیری از تخصص بیش از ۱۷ مهندس و ۷ جراح متخصص زیبایی اقدام به انجام جراحی های زیبایی با بروزترین و مدرن ترین تکنولوژی جهان مینماید.

تمام هدف این مجموعه ارائه خدمات مناسب به متقاضیان به منظور انجام یکی از مهمترین تصمیم گیری های زندگیتان میباشد.

 
مشاوره تلفنی