تماس با ما درباره ما
طراح طب

ثبت اختراع قالب کنترلی در انحصار طراح طب

ثبت اختراع قالب کنترلی در انحصار طراح طب میباشد و بدینوسیله به اطلاع می رساند که تکنولوژی طراحی و ساخت قالب های کنترلی عمل زیبایی بینی دارای ثبت اختراع سازمان ثبت اختراعات جمهوری اسلامی ایران به شماره : ۸۶۷۸۶ بوده و بر اساس قانون حق اختراع، استفاده انحصاری آن مختص به شرکت طراح طب بنیان پاسارگاد می باشد، لذا هرگونه استفاده و بهره برداری اعم از استفاده تبلیغاتی از نام شرکت طراح طب بنیان پاسارگاد و یا قالب های کنترلی و یا تبلیغات سوء در فضای مجازی و غیره بدون کسب اجازه و مجوز لازم مالک ثبت اختراع جرم محسوب و مالک را محق به اقدام قانونی و جبران ضرر و زیان خود خواهد نمود.

قطعا این ثبت اختراع باعث تغییر و تحولی نوین در عرصه جراحی زیبایی بینی و عمل های جراحی بینی می شود، که این امر باعث افزایش دقت جراح و خروجی عمل بینی و همچنین کاهش ریسک و خطای جراح در حین جراحی بینی میشود.

در حین جراحی بینی موارد زیادی پیش می آید که جراح نیاز دارد بررسی کند که آیا تغییراتی را که تصمیم داشته بر روی بینی متقاضی جراحی اعمال کند را بدرستی اعمال کرده یا نه و در صورتی که فرم بینی متقاضی جراحی با فرم استاندارد بینی مغایرت داشته باشد باید اصلاحاتی بر روی نواحی مختلف بینی انجام دهد.

بدلیل اینکه هیچ منبعی برای بررسی درستی اعمال تغییرات بر اساس استاندارد های فرم بینی در حین جراحی وجود ندارد و کلیه تصمیمات برای اعمال تغییرات به صورت ذهنی توسط جراح اتخاذ می گردد ،عموماً امکان بروز خطا و عدم تناسب فرم بینی با استانداردهای جراحی بینی وجود دارد.