تماس با ما درباره ما
طراح طب

قالب کنترلی و روش اجرای آن

قالب کنترلی در این روش در اتاق عمل بعد از تزریقات اولیه و برشهای Rhinoplasty ابتدا عمل Skeletonization انجام و نسوج نرم از روی ناحیه dorsum جدا می گردد. بعد از تصحیح ناحیه dorsum وdorsum resection و نواحی -tip- با برشها خاصی expose می گردد.

سپس غضروف های نواحی tip و alar medial crus, lateral crus, middle crus شکل دهی می شود و عمل tip refining کامل می گردد و بعد از تصحیح ناحیه tip استخوان بینی به روش nose lateral osteotomy شکسته شده و بسمت medial و یا lateral جابجا می گردد.

استفاده از قالب Transverse این امکان را به ما می دهد که استخوان بینی را در موقعیت صحیح از پیش تعیین شده قرار دهیم.

بعد از تصحیح استخوان بینی میتوان از قالب های طولی جهت بررسی درستی فرم نواحی dorsum, tip, columella استفاده کرد و جایگاه این نواحی را با فرم بینی از پیش طراحی شده مطابقت داد و در صورت عدم تطابق اقدام به اصلاح نواحی مذکور جهت رسیدن به فرم ایده آل بینی از پیش طراحی شده نمود.

در ادامه میتوان با استفاده از قالب های (basal) نواحی برش ناحیه alar را مشخص کرده و بعد از حذف قسمت های اضافی ناحیه alar از قالب های basal استفاده و موقعیت نهایی (alar) را نسبت به فرم ایده آل بینی بررسی کرد.

بعد از بخیه زدن ناحیه alar از قالب final برای بررسی هماهنگی و هارمونی نواحی dorsum و tip و alar و استخوان بینی در کنار یکدیگر استفاده می شود و در صورتی که هر کدام از نواحی نیاز به اصلاح داشته باشد مورد شکل دهی مجدد قرار میگیرد و در صورت تطابق نواحی ذکر شده با فرم بینی ایده آل از پیش تعیین شده بخیه زدن نواحی برش انجام می شود.

سپس با قراردادن (splint) بر روی بینی نواحی شکسته شده و تصحیح شده در موقعیت فعلی برای مدت یک هفته ثابت قرار میگیرندو استفاده از splint از پیش طراحی شده به علت (adaptation) بسیار بالا میتواند باعث کاهش زمان جراحی و همچنین حفظ موقعیت قطعات و بافت های بینی در موقعیت صحیح خود بعد از عمل گردد.