العربيةEnglish 26202041 - 26202056مشاوره جراحی بینی

تگ انواع ژل

ژل هیالورونیک اسید

ژل هیالورونیک اسید

هرچند که عموماً تمامی ژل های موجود در بازار از نوع هیالورونیک اسید می باشند، اما انواع گوناگونی از آن ها وجود دارند که به ساختار مولکولی آن ها باز می گردد. به همین علت باید تزریق ژل توسط پزشکان با تجربه انجام گردد.