تگ بهترین روش عمل بینی

قالب کنترلی و روش اجرای آن

قالب کنترلی و روش اجرای آن

قالب کنترلی در این روش در اتاق عمل بعد از تزریقات اولیه و برشهای Rhinoplasty ابتدا عمل Skeletonization انجام و نسوج نرم از روی ناحیه dorsum جدا می گردد. بعد از تصحیح ناحیه dorsum وdorsum resection و نواحی -tip- با برشها خاصی expose می گردد.

تکنیک جدید عمل زیبایی بینی حفاظت کننده

تکنیک جدید عمل زیبایی بینی حفاظت کننده

در یک نشست‌ تخصصی در زمینه عمل زیبایی، تکنیک جدید جراحی بینی حفاظت کننده ارائه شد. این تکنیک جدید می‌تواند نتایج بهتر و پایدارتری را به همراه داشته باشد.

مشاوره آنلاین
راه‌های ارتباطی