تگ افتادگی نوک بینی

بینی گوشتی به چه اندازه با جراحی تغییر می‌کند؟

بینی گوشتی به چه اندازه با جراحی تغییر می‌کند؟

در این مقاله در خصوص میزان موفقیت جراحی بینی گوشتی صحبت شده است تا کسانی که با این نوع بینی خواستار جراحی هستند با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری نمایند.

تیپ‌پلاستی یا جراحی نوک بینی

تیپ‌پلاستی یا جراحی نوک بینی

آیا می دانید در صورتی که فقط از شکل نوک بینی خود رضایت ندارید، می توانید به جای جراحی زیبایی کل بینی تیپ پلاستی یا جراحی نوک بینی انجام دهید؟

مشاوره آنلاین
راه‌های ارتباطی